Kontaktoplysninger:

ABD Finans

Cypresvænget 15   

5270 Odense N

 

CVR. nr 30890655

 

Mobil  20641277      

Email  info@abdfinans.dk

 

Bankoplysninger: Nykredit

Kontonr: 8117 0000131371

 


ABD Finans, Cypresvænget 15, 5270 Odense N.

ABD Finans arbejder som en freelance virksomhed, hvor der afregnes på timebasis. Der er ikke krav om et bestemt antal timer om måneden ligeledes er man er ikke forpligtet for en given periode.

Priser        

325,00 ex. moms pr. time (Standard)                                                                           650,00 ex. moms pr. time (Aften/Weekend)                                                                

Introduktionsbesøg er gratis.

Betingelser

Standardtimer afregnes i perioden 8-16 i hverdagene, herefter faktureres der til aften/weekend takst. Dette er gældende medmindre ABD Finans selv vælger, at ligge arbejdet udenfor standard tid.                                                                                  

Kørsel til og fra arbejdssted faktureres som standard tid.                                            

Der faktureres minimum for en time.                                                                        

Der faktureres pr. månedsbasis med betalingsbetingelser netto 8 dage fra fakturadato.